ขอเชิญร่วมฟังเสวนา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT และ คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ ในงานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร" & Agri Museum Expo 2019" วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพชรธรรม พิมพาพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์ โทรศัพท์ 093-629-6979 www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

1,029