รร.แสงอรุณ ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนแสงอรุณ กทม. พาน้องๆมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริงตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เดินชมฐานการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่ พอเพียง บ้านนวัตกรรมพลังงาน ทุกฐานการเรียนรู้น้องๆสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง ต่อด้วยเรียนรู้วิธีการทำนาดำ สนุกสนานกับการลงแปลงย่ำโคลนเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ส่วนน้องๆไหนที่ไม่เปื้อนก็สนุกกับการเรียนรู้ได้ด้วยการทำนาโยนกล้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำนาที่ช่วยให้ประหยัดเวลา เมล็ดพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและแรงงานอีกด้วย ถัดมาในช่วงบ่ายเด็กๆสนุกสนานอย่างเต็มที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ หลักการทรงงาน นวัตกรรมของพ่อ และวิถีเกษตรของพ่อ สะท้อนพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ปิดท้ายด้วยความตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ครบทุกกิจกรรม สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

442