รร.โชคชัยลาดพร้าว เหล่าต้นกล้าน้อยตามรอยพ่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว กรุงเทพฯ พาน้องๆนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในตัวอาคาร 3 พิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นความสนุกเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ค้นหาความลับ ความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์เมล็ดเล็กๆ ที่ครอบคลุมปัจจัย 4 ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินชีวิต ผู้สร้างอาหาร สร้างที่อยู่อาศัย ผลิตเสื้อผ้า และยารักษาโรค เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมตามนิเวศน์ในแต่ละท้องถิ่น จากเมล็ดเล็กๆเติบโตเป็นผืนป่า ผจญภัยในป่ากลางวัน และป่ากลางคืน สนุก ตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องทักทายผู้มาเยือนในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตอกย้ำการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

462