รร.สามมุกคริสเตียนวิทยา จัดเต็ม 3 หลักสูตร!!

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะครูและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คัดสรรกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น ตอบโจทย์การเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน หลักสูตรสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ สำหรับน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เริ่มต้นด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิดแผ่นเจ้าปัญหา สอดคล้องและเชื่อมโยงถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รู้ รัก สามัคคี ตามด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สร้างความตระหนัก ตอกย้ำความสำคัญของพันธุกรรมผ่านนิทรรศการแสง สี เสียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงด้วยเมล็ดพันธุ์นานาชนิด จากการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นโดยพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ร่วมสานต่อพระราชปณิธานเจ้าฟ้านักอนุรักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น พร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดิน สินน้ำ หลักสูตรนวัตกรรมของพ่อ น้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จับกลุ่มรวมตัวกัน เริ่มต้นการเรียนรู้เพาะเห็ดฟางในตะกร้า ชมแปลงเกษตร 1 ไร่พอเพียง และบ้านพึ่งตนเอง ถอดบทความจากหนังสือเกิดเป็นแปลงเกษตรของจริงสู่การพึ่งตนเอง ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด เชือกเจ้าปัญญา หลักสูตรพอดีพอเพียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพี่ๆมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ยกขบวน ชวนนั่งรถรางชมฐานการเรียนรู้สุดพิเศษ บนเส้นทางพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักกางมุ้ง แนวทางการป้องกันศัตรูพืช และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ของพี่ๆ 9 กล้า กลุ่มคนกล้าตามฝัน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ผ่านการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ลงมือปฏิบัติทำนาดำ ทำนาโยน ตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่มิรู้ลืม แต่ต้องรีบล้างโคลนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรผ่านโซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง นวัตกรรมการเกษตร และที่พลาดไม่ได้ ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

954