เกษตรกรตัวจิ๋ว จากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์

การทำเกษตรไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนวัยใด ถึงจะสามารถทำเกษตรได้ เพราะน้องๆ จากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ พิสูจน์แล้วว่า เด็กตัวเล็กๆ ก็สามารถทำเกษตรได้ ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานในเวลา 3 ชั่วโมง ผ่านกิจกรรมจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ "นวัตกรรมของพ่อ" โดยวันนี้น้องๆ ทุกคนได้สนุกกับการทำนาโยนกล้า บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศจากท้องนามาเดินสำรวจระบบนิเวศในป่า เรียนรู้วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่มไม้ใหญ่ในป่าเป็นบ้านและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะอากาศของโลกภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร จากนั้นร่วมกันเดินตามรอยการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการหลักการทรงงานและนวัตกรรมของพ่อ พร้อมกับสนุกสมวัยในบรรยากาศตลาดเก่า สวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้า เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทรและเบิกบานใจกับการชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ซึ่งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

596