เรียนรู้พระเกียรติคุณ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสยามสามไตร กทม. โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จ.นนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในรูปแบบอัธยาศัย เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พลาดไม่ได้! ตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรื่องยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สะท้อนพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การทรงงานนานัปการตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

417