สมุนไพรไทยเรื่องไม่ไกลตัว

เติมองค์ความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยกับน้องๆ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จากการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้" ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยใกล้ตัวกับพี่ๆ วิทยากรที่พาน้องๆ ชมฐานการเรียนรู้ "ต้นไม้แห่งการเรียนรู้" ซึ่งมีต้นสมุนไพรท้องถิ่นของไทยกว่า 100 ชนิดให้น้องๆ ได้สัมผัสจริง พร้อมกับเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรท้องถิ่นของไทยตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ซึ่งมีพันธุกรรมสมุนไพรและผักพื้นบ้านไทยประจำถิ่นทั้ง 4 ภาค จากนั้นเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น อีก 1 วิธีการขยายพันธุ์พืชที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดรากของกิ่งพันธุ์ได้ดีกว่าการปักชำแบบปกติ ก่อนจบกิจกรรมน้องๆ ทุกคนได้รับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

468