ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครู และน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ผ่านหลักสูตรชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดระยะเวลา 5 ชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สุขสนุกด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ถอดทฤษฎีจากหนังสือเป็นรูปธรรม โซนเกษตรพอเพียงเมือง รูปแบบการทำเกษตรบนพื้นปูนซีเมนต์และพื้นที่จำกัด พร้อมลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เทคนิคการขยายพันธุ์พืชที่ดูแลง่ายและอัตราการรอดสูง ตามด้วยการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ สุข สนุก เรียนรู้ได้ทุกวัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้เข้าเรียนรู้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

564