1 วัน ตามรอยพ่อ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 น้องๆจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ผ่านหลักสูตรตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเช้าที่อากาศเย็นสบายเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจัดแสดงให้เห็นชัดเป็นรูปธรรม อาทิ โซนเกษตรพอเพียงเมือง โซน 1 ไร่พอเพียง และโซนบ้านดินบ้านฟาง ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆให้อยากทำการเกษตรมากขึ้น เรียนรู้จากทฤษฎีและการบอกเล่าสู่การลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดฟางในตะกร้า องค์ความรู้ดีๆที่น้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตเพื่อสร้างคลังอาหาร เห็ดอินทรีย์ไว้รับประทานในครัวเรือน ต่อมากิจกรรมในช่วงบ่าย เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคารชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อาทิ โซนเกษตรสาระ โซนน้อมนำคำพ่อสอน และโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้น้องๆเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง กษัตริย์เกษตรของไทยสู่การน้อมนำไปใช้ในชีวิตจริง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

493