ลุยโคลนทำนาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กว่า 600 คน เข้าเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านหลักสูตรนวัตกรรมของพ่อ สัมผัสวิถีเกษตรลงมือปฏิบัติทำนาดำ และนาโยน ลุยโคลนทำนาสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ที่จำลองป่ากลางวันและป่ากลางคืน เรียนรู้ความสมดุลแห่งธรรมชาติ เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักว่ามนุษย์มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติ และมนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตตลอดทั้งปวงเท่านั้น พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดผ่านเกมเชือกเจ้าปัญญา กระตุ้นกระบวนการคิดโดยการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก 1 ใน 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก่อนเดินทางกลับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

569