เด็กรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนมหาราช ประชานิมิต จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพอดีพอเพียง ในระยะเวลา 3 ชั่งโมง เรียนรู้แบบเต็มที่ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยการเล่นเกมแม่น้ำรวมใจ เกมสร้างสรรค์ความคิดที่น้องๆต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อนำพาสมาชิกในกลุ่มก้าวข้ามอุปสรรค สะท้อนถึงกระบวนการทำงานกลุ่ม การวางแผนอย่างเป็นระบบ ตามด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ที่จำลองโลกใต้ดิน พบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นตัวช่วยและตัวทำลายต้นพืช พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 360 องศา และเรียนรู้ความแตกต่างของดินในแต่ละพื้นที่สู่การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา ฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น จากนั้นยกขบวนนั่งรถรางเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ซึ่งน้องๆได้พันธุ์ไม้สมุนไพรกลับไปดูแลต่อที่บ้านอีกด้วย เรียนรู้จากการฟัง และชมแปลงสาธิต สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติ ปิดท้ายด้วยความตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติเรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส เค้าโครงจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

397