เทคนิคการขยายพันธุ์พืช มืออาชีพ

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการขยายพันธุ์พืช แบบมืออาชีพ” วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิทยากร อาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

รายละเอียดกิจกรรม >>คลิก<<

1,112