แถลงข่าวมหกรรมในหลวงรักเรา

   เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 พ.ย.60 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนคนไทยร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร โชว์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากฝีมือศิษย์เก่า-ปัจจุบันจากศิลปากร พร้อมจัดเต็มอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 50 หลักสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากผู้ลงมือปฏิบัติจริง ตัวจริง เสียงจริง ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี

   โดยบรรยากาศการแถลงข่าว นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า "เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงามหกรรมในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พูดถึงภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากฝีมือศิษย์เก่า-ปัจจุบันจากศิลปากร พร้อมด้วยดารานักแสดง ประกอบด้วย ลีโอ พุฒ, ครีม ธิชาชา, เจเน็ต เขียว, บอส อติรุจ, เกรซ พัชร์สิตา ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และมีพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จักสืบทอดพระราชปณิธาน ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์และน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมด้วยร้านค้าจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมจัดบู๊ทแสดงสินค้า อาทิ เครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร นำผลิตภัณฑ์น้ำหมากเม่า น้ำคอลเลน ผลไม้ท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้า หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน พิสูจน์ความสำเร็จเชิงประจักษ์ จากผู้มีประสบการณ์สู่การเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ 5 เดือนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ได้จริง กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธ์พื้นเมือง จังหวัดนครปฐม พัฒนาแปรรูปข้าวธรรมดา สู่ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชมผ้าทอโบราณ สุดยอดฝีมือจากคุณป้าจำปา ธรรมศิริ พร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด "คิดถึงมิลืมเลือน" ซึ่งจะเปิดตัวฉายอย่างเต็มตัวครั้งแรกในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 นี้

699