เรียนรู้จากพ่อ ร.9 สานต่อให้ยั่งยืน

ฝึกทักษะการพึ่งพาตนเองด้านอาหารและที่อยู่อาศัยไปพร้อมกับน้องๆ ลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จากการเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรพอดีพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงที่อยู่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ น้องๆ ได้รับประสบการณ์การทำเกษตรพอเพียงจากการชมนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชมฐานบ้านดินบ้านฟาง ต้นแบบบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ทำเกษตรขนาดเล็กให้คุ้มค่า และสามารถให้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการชมฐาน 1 ไร่ พอเพียง จากนั้นเป็นเวลาที่น้องๆ ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำนาอินทรีย์โดยวิธีโยนต้นกล้าด้วยตนเอง ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากนิทรรศการหลักการทรงงาน พร้อมชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านวิศวกรรมของพระองค์ท่านผ่านนวัตกรรมด้านการเกษตรที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นจากนิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ ก่อนที่จะไปสนุกสนานกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ที่เล่าเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความห่วงใยที่พระองค์มีต่อประชาชนของพระองค์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

252