โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับชั้น อนุบาล1 เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจ กับเทคโนโลยี แสง สี เสียง ชมเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์มากมายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ต่อด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทุกชีวิตที่ต่างต้องพึ่งพาและอาศัยอยู่ร่วมกัน พร้อมกับผจญภัยในป่ากลางวันป่ากลางคืน สัมผัสเสียงแห่งธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในป่า ปิดท้ายด้วยการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “เมล็ดสุดท้าย” สอดแทรกเนื้อหาความรู้ในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

281