โรงเรียนลาชาลโชติรวีนครสวรรค์

วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนลาชาลโชติรวีนครสวรรค์ ในระดับชั้น ม.5 จำนวน 254 คน เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตร”ตามรอยพ่อ” เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” สอนให้น้องๆ รู้จักการแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปจุดใหญ่ รู้จักการคิด วิเคราะห์และสังเกต ต่อด้วยการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ถ่ายทอดความรู้ของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ปิดท้ายด้วยการผจญภัยโลกใต้ดิน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนบนจอ 360 องศา ในพิพิธภัณฑ์ดินดล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

253