โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการทหารบก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการทหารบก เข้าร่วมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราผ่านนิทรรศการหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมเรียนรู้นิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ ที่นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยยึดหลักความสอดคล้องของธรรมชาติและภูมิสังคมในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนุกเพลิดเพลินกับนิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตรและวิถีเกษตรลุ่มน้ำ ต่อด้วยชมฐานเกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การทำเกษตรในพื้นที่จำกัดหลากหลายรูปแบบ ปิดท้ายด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

217