รมช.กษ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตร

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล โดยให้นโยบายว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้หน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 200,000 คน เข้าใจในภารกิจของพกฉ. ในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคน ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สถาบันเกษตราธิการจัดหลักสูตรอบรมและใช้พื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการขับเคลื่อนงาน และยึดมั่นการทำงานเพื่อประชาชน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักภูมิสังคม และภูมิศาสตร์ และการขับเคลื่อนเผยแพร่เรื่องราวของพกฉ. ให้แก่หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กศน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวะ นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และห้องนิทรรศการปณิธานของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี 

707