บรรยากาศงานตลาดนัด

วันนี้แอดมิน นำภาพบรรยากาศงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง Smart Farmer อัจฉริยะยุวเกษตร ตลอดทั้ง 2 วัน ที่คึกคักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ผู้คนที่มาในงานครั้งนี้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านห้องอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรหลากหลายท่าน เต็มอิ่มชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้นไม้นานาพันธุ์ และเข้าเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 3 พิพิธภัณฑ์ สนุกสนานในการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ แวะ แชะภาพ เช็คอิน บริเวณ wisdom farm สัมผัสธรรมชาติกลิ่นอายท้องทุ่งนา สำหรับใครที่ชอบตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ ในช่วงวันที่ 19 -20 กันยายน มาพบกับงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรวิถีไทยศาสตร์และศรัทธา เริ่มเวลา 08.00-17.00​ น. ที่​พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ จ.ปทุมธานี​

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

116