เพาะผักสลัดอินทรีย์

   วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทุกวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ในวันนี้เปิดอบรมหลักสูตร “การเพาะผักสลัดอินทรีย์” มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ มือน้อยๆช่วยกันเพาะเมล็ดผักสลัด เรียนรู้เทคนิคการเพาะ การดูแล เพื่อที่จะได้ผักสลัดอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญเด็กๆได้ลงมือทำ เพิ่มพูน ความรู้ สร้างประสบการณ์เกิดเป็นทักษะทางการเกษตร เสริมสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้กล้าผักสลัดที่ปลูกในกระบอกไม้ไผ่นำกลับบ้านไปดูแลอีกด้วย

408