ร.ร.ปทุมวิไล ตามรอยพ่อ

   วันที่ 10 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี น้องๆนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สุข สนุก ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” เดินชมฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐาน 1 ไร่พอเพียง และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ลงมือขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการหลักการทรงงาน นวัตกรรมของพ่อ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ตอกย้ำความสนุกด้วยบทสัมภาษณ์จากตัวแทนน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรม “…วันนี้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรฯ รู้สึกสนุกและได้ความรู้มากมาย กิจกรรมที่ประทับใจคือการปลูกต้นหม่อนแบบควบแน่นแล้วได้ต้นหม่อนกลับบ้านด้วย อยากเชิญชวนประชาชน ทุกคนมาเข้าร่วมครับ” นายธนวัฒน์ เนตรจริง “…สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับสมุนไพร เกษตรทฤษฎีใหม่ วิธีการปลูกต้นหม่อน ได้ชมภาพยนตร์ 3 มิติเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยครับ ก็รู้สึกประทับใจ แล้วเป็นกันเอง” นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว “...รู้สึกมีความสุขที่ได้มาที่นี่ ด้วยประสบการณ์โดยตรงที่ใช้สมุนไพรในวันนี้ เพราะวันนี้ผมโดนผึ้งต่อย พี่ทีมงานใช้เสลดพังพอนในการรักษา ทำให้รู้ว่าสมุนไพรใช้รักษาเราได้เร็วไม่แพ้ยาในปัจจุบันเลย กิจกรรมที่ชอบที่สุดคือปลูกต้นหม่อน การปลูกแบบควบแน่นสามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่เฉพาะต้นหม่อน” นายศุภกิจ ใจอ่อน

622