อูวินมยิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

   นายอูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และมีกำหนดหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2561

   วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ส่วนงานราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นั้น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา พร้อมคณะ ได้เข้าชมและเรียนรู้นิทรรศการพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ชมวิดีทัศน์พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง อารยธรรมเกษตรไทยเกษตรโลกนิทรรศการมีเรื่องเล่ามีชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชุมชน ร้านค้า ของคนไทยในยุคสมัยก่อน และรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ภาพยนตร์ที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจนานานัปการตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่คนไทย และต่างประเทศ ยกย่องแซ่ซ้องในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็น “King of King” เป็นราชาที่เหนือราชาอย่างแท้จริง    “...ประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย...” นายอูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าว

1,144