เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร ในหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย” เรียนรู้เทคนิคเคล็ด (ไม่) ลับการเพาะเห็ดฟางเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า มีเห็ดฟางอินทรีย์ไว้ทานในครอบครัว สู่การพัฒนาเป็นรายได้เสริม ลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดฟางด้วยตนเองทุกขั้นตอน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการมากขึ้น ถือเป็นการจุดประกายความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจในการเกษตรเพิ่มพูนความรู้ สั่งสมประสบการณ์ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สนุก ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “คิดถึงมิลืมเลือน” สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการชมนิทรรศการภายในอาคาร เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรม ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ด้านการเกษตรให้กับลูกหลาน ผ่านการลงมือปฏิบัติในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ เกิดเป็นความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอกย้ำการเรียนรู้ด้วยบทสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “…อยากเรียนรู้เรื่องของเกษตรต่างๆ ที่เขาจัดอบรมขึ้น ก็สนใจอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ก่อนเป็นลูกชาวนา ก็อยากเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่เราสามารถนำความรู้นี้ไปปรับปรุงและทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่มันสมัยใหม่มากขึ้น อยากเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพราะอนาคตคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านที่บุรีรัมย์ ที่บ้านมีฟางอยากใช้ฟางตัวนั้นเพาะ ใช้วัสดุที่มีอยู่มาเป็นประโยชน์ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากน่าจะทำได้ ลงมือทำเองแล้วมันก็จะจำและจะรู้ขั้นตอนเป็นแบบไหน ก็อยากให้ทุกคนที่สนใจในเรื่องของเกษตร ที่นี่มีจัดอบรมสามารถมาเรียนรู้ได้ มีหลายอย่างที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้” คุณณวิธฌา ล้อประโคน

1,391