ธัญบุรี เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษากว่า 300 คน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา “พอดี พอเพียง” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ผ่านกิจกรรมเรียนรู้มากมายทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปื้อนโคลน สร้างรอยยิ้มกับการลงมือปฏิบัติ นาดำ นาโยนกล้า เรียนรู้อดีตเพื่อพัฒนาปัจจุบันกับการทำนาแบบดั้งเดิม สู่ประยุกต์ใช้แนวคิด องค์ความรู้ใหม่ด้วยการทำนาโยนกล้า เดินชมแปลงเกษตรตัวอย่างท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ร่มรื่น สบายตากับพรรณไม้ สมุนไพรนานาชนิดใน 1 ไร่พอเพียง และเกษตรพอเพียงเมืองเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สะท้อนเห็นชัดผ่านบทสัมภาษณ์จากน้องๆตัวแทนนักศึกษา

“…วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่ เพราะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยไว้มาก…” นายสุวิทย์ ตามขาว

“…ได้ไปปลูกข้าว ชอบการดำนา ได้ความรู้เยอะ...ขอเชิญชวนคนทั่วไปนะคะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรสนใจด้านนี้ก็มาได้ค่ะ…” นางสาวสุธิดา สุพัฒน์

971