คณะเข้าชม 26 มิ.ย. 61

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกรมวิชาการเกษตร เทศบาลเมืองลำสามแก้ว และโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ชมนิทรรศการในตัวอาคาร อาทิ การหลักการทรงงาน เล่นเกมทดสอบความเข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียง บ้านของเรามี นวัตกรรมของพ่อ สนองพระราชปณิธาน วิถีเกษตรของพ่อ พระราชพิธีในวิถีเกษตร เรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยผ่านพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สร้างขวัญ กำลังใจ แก่เกษตรกร เด็กๆสนุกสนานกับของเล่นมากมายในโซนหัวใจใฝ่เกษตร ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นทันสมัย เข้าใจง่าย ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย

924