คณะเข้าชม 17 ก.ค. 61

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนวัดช่างทอง จ.อยุธยา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ จ.สระบุรี โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว และบริษัทฟ้าสวย แทรเวล นำน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ช่วยกันคนละไม้คนละมือลงมือด้วยความตั้งใจขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ที่มีอัตราการรอดสูง ดูแลง่าย เกษตรกรตัวน้อยสร้างคลังอาหารให้ตนเอง 3 วันทันกินลงมือเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก น้องๆสามารถกลับไปทำได้เองที่บ้าน สนุกสนานกลางทุ่งลงมือทำนาโยนกล้า ชม “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” แอบซุ่มดูสัตว์ป่านานาชนิดที่มากินผลของต้นไทร สร้างความเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีฉายภาพโฮโลแกรม ชม “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติไม่ว่าจะเป็น “ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” และ“แผ่นดินของเรา”

1,100