เหล่าเด็กน้อย ตามรอยเกษตรพอเพียง

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จ.ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก และโรงเรียนทอสี กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี เริ่มต้นการเกษตรผ่านการลงมือทำ สารพัดงอก 7 วัน ทันกิน ลงมือ “เพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก” มือเล็กๆช่วยกันกรอกเมล็ดถั่วเขียวลงในขวดพลาสติกคนละขวด สองขวดนำกลับไปดูแลต่อที่บ้านไม่กี่วันก็ได้ทานถั่วงอกอินทรีย์ฝีมือตัวเอง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านกิจกรรมนั่งรถรางนำชม ชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ตะลึงกับนวัตกรรมเกษตรรูปแบบใหม่ที่นำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะในการเพาะปลูก สนุกสนานกับระบบนิเวศภายในแปลงนา เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างต้นข้าวกับต้นหญ้า ลงแรงช่วยกันถอนวัชพืชในนาข้าว เดินชมป่า ฟังเสียงสัตว์ป่านานาชนิดภายในพิพิธภัณฑ์ “ป่าดงพงไพร” ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ทรัพย์ดินสินน้ำ/p>

1,069