ศาสตร์แห่งพระราชาสู่ความพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จ.ปทุมธานี โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา และ กศน. เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ภายใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์เรียนรู้เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) เรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาสู่ความพอเพียง“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ผ่านการจดบันทึกนำกลับไปปฏิบัติได้จริงผ่านวิธีคิด วิถีปฏิบัติด้วยหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงก้าวสู่วิถีพอเพียงด้วย สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์ ยิ้มแย้มสดใสเตรียมพร้อมทำนา สนุกสนานตื่นเต้นกับการทำนาครั้งแรกในชีวิตตอกย้ำการเรียนรู้จากบทสัมภาษณ์น้องๆตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา

"…รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ เป็นการดำนาครั้งแรก แถวบ้านไม่ค่อยมีนาแบบนี้ตื่นเต้นดีค่ะ" นางสาววีรา สมุทรสารัญ

“…ชอบกิจกรรมทำนาเพราะได้ลงมือทำรู้ถึงชีวิตของชาวนาจริงๆ" นางสาวธมลวรรณ สุวรรณณี

"…ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเรียนรู้การทำนา เชิญมาที่นี่ได้เลยนะครับ เป็นสถานที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากๆเลยครับ" นายจีรกิจ ศรีลักษณ์

957