ศาสตร์พระราชา เรียนรู้ไม่จำกัดวัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จากคณะครู เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และประชาชน เจ้าหน้าที่จาก อบต.หนองเหียง จ.ชลบุรี หลากหลายกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นนักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งในตัวอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผ่าน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินป่าจำลองเสมือนจริงทั้งในรูปแบบกลางวัน และกลางคืนพร้อมทั้งฟังเสียงสัตว์ป่านานาชนิดใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ชม “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” อาคารเรียนรู้หลังใหญ่ที่สุดสะท้อนพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตรผ่านรูปแบบของนิทรรศการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติทั้งสนุกและตื่นเต้น เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติ บนเส้นทางของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทั้งการทำนาโยนกล้า ขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เดินชมนวัตกรรมการปลูกผักซึ่งสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาต่อได้ ตอกย้ำผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดทั้งวันด้วยบทสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

...“วันนี้ได้มาที่พิพิธภัณฑ์ฯ รู้สึกยินดีที่ได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพ่อหลวงของเราที่ท่านได้สอนให้พสกนิกรได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ได้มาเที่ยวชมรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง อยากจะเข้ามาอบรมอีกอยากให้ชาวบ้านในตำบลหนองเหียง หรือทั่วประเทศได้มาฝึกอบรมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในตำบลของเรา อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชม ฝึกอบรมโครงการต่างๆที่พ่อหลวงให้ไว้เป็นสิ่งที่ดีมาก...”นายนิธิฤทธิ์ ตรีวงศ์รักมิตร รองนายก อบต.หนองเหียง จ.ชลบุรี

...“วันนี้ได้มีโอกาสมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามที่วิทยากรบอกมีพื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ได้ 1 แสนบาท พวกเราก็มีความสนใจถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาที่นี่อีกเพื่อมาเรียนรู้ ฝึกอบรมอาชีพที่น่าสนใจหลากหลาย...”คุณสุรีย์ ศิริพันธ์

1,032