ความรู้นอกห้องกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่23 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี โรงเรียนวิมุตยาราม กทม. และเทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.อยุธยา เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ด้านการเกษตรผ่านนิทรรศการภายในอาคาร “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” จดบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์การศึกษาต้นแบบทั่วประเทศในโซนวิถีเกษตรของพ่อ สนุกสนานในโซนตลาดเก่าชาวเกษตร สัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตในอดีต รวมกลุ่มแชะภาพกับหนุ่มเสื้อแดง หนุ่มใหญ่สุดหล่อแห่งตลาดเงินทวี เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ตื่นเต้นกับความเสมือนจริงด้วยเสียงสัตว์ป่านานาชนิดที่คอยส่งเสียงร้องทักทายเด็กๆใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” เรียนรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติผ่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ บ้านนวัตกรรมพลังงานบ้านที่ใช้พลังงานธรรมชาติมาผลิตเป็นไฟฟ้าที่ใช้ในระดับครัวเรือน ร่วมด้วยช่วยกันลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโดโดยใช้กระสอบที่หาได้ง่าย ซึ่งน้องๆสามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านได้ถือว่าเป็นการจุดประกายให้น้องอยากเรียนรู้อยากทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีความหลากหลายทำให้พิพิธภัณฑ์เกษตรได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

“ ทัชมล เทพมณี” (ผมยาวขวา) ได้ความรู้มากมายเลยค่ะชอบกิจกรรมที่ปล่อยให้เดินชมตามอัธยาศัยรู้สึกสนุกมากเลยค่ะ

“นวพัฒน์ สุขภลักษณ์” (ผมสั้นกลาง)สนุกค่ะ ได้ความรู้เยอะเลยกับสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้มากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผัก การทำนาถ้าเราอยากรู้ตรงไหนมากขึ้นก็เดินไปศึกษาได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาลองมาได้ค่ะ มาไม่ยากได้ความรู้เยอะสนุกมากค่ะ

1,214