เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเอง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบางกอกศึกษา โรงเรียนวัดรังสิต โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี โรงเรียนสองภาษา ลาดพร้าว กลุ่มผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านการทำกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการชมแปลงเกษตร 1 ไร่ พอเพียง ฐานการเรียนรู้สาธิตการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สนุกกับการเล่นเกมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นได้ คิด วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์​ ทั้งกิจกรรม “รากฐานแห่งความมั่นคง” และ “เชือกเจ้าปัญญา” เข้าไปสัมผัสและผจญภัยในโลกใต้ดิน ผู้ซึ่งโอบอุ้มและเป็นต้นกำเนิดชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกใน “พิพิธภัณฑ์ดินดล” ชมเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปีที่ครองราชย์ ผ่านนิทรรศการร่วมสมัยภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมรับความบันเทิงครบรส สนุก ตื่นเต้น ซาบซึ้ง ประทับใจ กับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ

899