ค่ายโรงเรียนทอสี

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนทอสี เปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ค่าย“วิถีพอเพียง” ต่อยอดการเรียนรู้ด้านการเกษตร เพราะก่อนหน้านี้น้องๆเคยลงมือทำนาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 2 ครั้ง สร้างความประทับใจและอยากเรียนรู้ต่อไป มาครั้งนี้คุณครูพร้อมด้วยผู้ปกครองจูงมือน้องๆมาเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว อย่ามัวแลเหลียว เดียวเคียวจะบาดก้อยเอย ลงแขกเกี่ยวข้าวสนุกสนานแต่ไม่ประมาทต่อยอดจากการทำนาในครั้งที่แล้ว สร้างความตระหนัก และรู้คุณค่าของข้าว ความยากลำบากของชาวนา ลงมือปลูกผักคอนโด สามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นกระสอบ กระเป๋า ถุงผ้า นำไปใช้ได้จริง ย่ำดิน สร้างบ้าน ลงมือเองทุกขั้นตอน ตกตะกอนความรู้ที่ได้รับ กลั่นกรองสู่แนวทางการปฏิบัติได้จริง พร้อมนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยกิจกรรมหลากหลายสร้างความสุข กลายเป็นความสนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง

สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคการเกษตรแบบไม่สิ้นสุด โทรสอบถามที่เบอร์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333

774