น้อมนำ ทำตาม ศาสตร์พระราชา ๙

ร่วมเรียนรู้การทำเกษตรในแบบวิถีคนรุ่นใหม่กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเก้งเต็ก ในหลักสูตรการเรียนรู้ "นวัตกรรมของพ่อ" ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯร่วมเรียนรู้การทำเกษตรในแบบวิถีคนรุ่นใหม่กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเก้งเต็ก ในหลักสูตรการเรียนรู้ "นวัตกรรมของพ่อ" ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ซึ่งในหลักสูตร "นวัตกรรมของพ่อ" น้องๆ ได้สนุกไปกับการเรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงนอกห้องเรียน โดยมีพี่วิทยากรคอยให้ความรู้และคำแนะนำ พร้อมทั้งพาน้องๆ ได้ลองฝึกฝนทักษะการทำนาอินทรีย์ด้วยตัวเอง   นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ผ่านนิทรรศการ "วิถีเกษตรของพ่อ" ซึ่งเป็นนิทรรศการที่สะท้อนแนวคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาคกาารเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ต่อด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "รากฐานแห่งความมั่นคง" ที่น้องๆ ได้เรียนรู้การสร้างรากฐานในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงให้กับตนเองโดยเรียนรู้ผ่าน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรม ก่อนกลับบ้านพลาดไม่ได้กับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ สุดประทับใจ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ที่ถ่ายทอดให้น้องๆ ได้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีให้กับคนไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา

561