เกษตรพอเพียง เรียนรู้ได้ใน 1 วัน

เปิดบ้านของพ่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โรงเรียนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคําแหง โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และคณะจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ทอง เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดระยะเวลา 5 ชั่วโมงเต็ม กับน้องๆ จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ทอง และพี่ๆ จากโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ผ่านการชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ลงมือทำนาอินทรีย์ การปลูกผักบนพื้นปูน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อเรียนรู้การพึ่งตนเองในด้านการทำเกษตรและพื้นฐานการสร้างอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค พร้อมชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง แปลงเกษตรสาธิตแนวทางการทำเกษตรบนพื้นที่ ที่มีน้อยและมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในฐานการเรียนรู้ “1 ไร่ พอเพียง” ตามรอยพ่อในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมเรียนรู้แนวทางการทรงงานของพระองค์ผ่านนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกข้อคิดดีๆ ให้ผู้เล่นได้นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกับกิจกรรม “รากฐานแห่งความมั่นคง” และกิจกรรม “เชือกเจ้าปัญญา” สนุกให้สุดกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่มีให้เลิอกชมกว่า 6 เรื่อง ก่อนจบทริป

ต่อยอดองค์ความรู้การทำเกษตรพอเพียงพึ่งตนเองตามแนวทางความพอเพียงในเวลา 3 ชั่วโมง ในหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสิทร์-รังสิต โรงเรียนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคําแหง และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ชมฐานการเรียนรู้ “เรือนไทย 4 ภาค” ภูมิปัญญาการสร้างบ้านของคนไทยทั้ง 4 ภาค ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง ชมพื้นที่การทำเกษตรผสมผสาน “1 ไร่ พอเพียง” เรียนรู้การจัดสรรค์พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรพึ่งตนเอง ลงมือปฏิบัติ “การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น” นวัตกรรมการขยายพันธุ์พืชที่ช่วยลดการดูแลและการจัดการ พร้อมกับการลงมือปลูกผักบนพื้นปูน อีกหนึ่งวิธีการสร้างอาหารปลอดภัยสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่เหมาะกับการปลูกผัก ให้สามารถปลูกผักไว้ทานเองได้ เพลิดเพลิดกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติและนิทรรศการเรื่องราวของพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของที่ 3 “การแก้ปัญหาจากจุดเล็กจากกิจกรรม “รากฐานแห่งความมั่นคง” และเชือกเจ้าปัญญา”โรงเรียนบางกะปิ

เริ่มต้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ในเวลา 2 ชั่วโมง กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ และนักศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร ผ่านการชมนิทรรศการ “หลักการทรงงาน” และนิทรรศการ “นวัตกรรมของพ่อ” ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา บุกตะลุยเข้าป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าแต่ละประเภท และชีวิตของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใช้ร่มไม้เป็นที่พักพิงในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ต่อด้วยกิจกรรมเชือกเจ้าปัญญาที่ให้แง่คิดดีๆ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ซึ่งเป็น 1 ใน 23 ข้อหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เริ่มต้นด้วยการมองปัญหาในภาพรวมก่อน แล้วจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ใครหลายคนมักมองข้าม

760