เพิ่มพูนประสบการณ์ สืบสานเกษตรพอเพียง

ตามรอยกษัตริย์เกษตร และเรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ โดยเรียนรู้ผ่านหลักสูตร "ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็น 1 ใน 14 หลักสูตรการเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับวันนี้น้องๆ ทุกคนต่างได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน ซึ่งฐานการเรียนรู้แห่งนี้เป็นการสอนให้น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติการปลูกผักอินทรีย์ภายในโรงเรือนปลูกผักด้วยตนเอง ต่อด้วยการเดินชมฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งพื้นที่ "เกษตรเมือง" ตัวอย่างพื้นที่การทำเกษตรในรูปแบบของคนเมืองและคนที่มีพื้นที่จำกัด พร้อมเข้าชมฐานการทำนาอินทรีย์และได้ทดลองทำนาโยนกล้า ซึ่งเป็นรูปแบบการทำนาที่ช่วยประหยัดต้นทุน ลดแรงงาน พร้อมกับลดเวลาในการทำนาให้กับเกษตรกร สนุกกับกิจกรรม "รากฐานแห่งความมั่นคง" วิธีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น้องๆ ได้ร่วมสนุกไปกับการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด ส่งท้ายความสนุกที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเกษตรตลอดทั้งวันด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "แผ่นดินของเรา"

739