เพาะป่า เพาะชีวิต

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญชวนทุกคนร่วมกันเพาะกล้าไม้เพาะป่า ปลูกจิตสำนึกรักษา​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ในงาน เพาะป่า เพาะชีวิต 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชมนิทรรศการ​เกษตรเพาะป่า ร้อยเรื่องราวพงไพร กำเนิดเป็นหลากหลาย​สายพันธุ์​ชีวิต พบกับพันธุกรรม​สัตว์นานาสายพันธุ์​สร้างชีวิต เรียนรู้การทำเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร ฟรี ชม ชิม ช้อป สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สดใหม่ จากสวน ส่งตรงจากไร่ ในราคากันกว่า 100 ร้านค้า มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนในงาน เพาะป่า เพาะชีวิต 2-3 มี.ค. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี สอบถาม​รายละเอียด​ได้ที่​ 02-529-2212-13​094-649-2333,087-359-7171​

1,332