ค่ายต้นกล้าพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้เปิดบ้านหลังใหญ่ของพ่อรัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องจากโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ค่าย “ต้นกล้าพอเพียง” 2 คืน 3 วัน เริ่มต้นความสนุกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” เรียนรู้หลักการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าด้วย “การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก” เริ่มต้นความสนุกในวันแรกด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าชมนิทรรศการภายใน พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายความสนุกของวันแรกด้วยภาพยนตร์ 3 มิติ “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” ยิ้มรับบรรยากาศแสนสดใสในวันที่ 2 ของการอยู่ค่ายต้นกล้าพอเพียงด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “สื่อสารสร้างสรรค์” เรียนรู้เรื่องราวหัวใจนักปราชญ์ ต่อด้วยการชมฐานการเรียนรู้บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้บ้านพึ่งตนเอง ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ บ้านดิน – บ้านฟาง และฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง พร้อมกับลงมือปฏิบัติ “การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชัก” “การปลูกผักบนพื้นปูน” “การสร้างบ้านดิน” และ “การทำนาดำและนาโยนกล้า” ส่งท้ายความสนุกกับการอยู่ค่ายต้นกล้าพอเพียงในวันที่ 3 ด้วยพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงไว้อย่างสมสมัยภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมกับชมภาพยนตร์ 3 มิติอีก 1 เรื่อง “เมล็ดสุดท้าย” ก่อนปิดค่ายต้นกล้าพอเพียง น้องๆ ร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการอยู่ร่วมกันตลอด 3 วัน 2 คืน และความประทับใจที่ได้รับกลับไปจากการมาอยู่ค่าย “ต้นกล้าพอเพียง” ในครั้งนี้

758