1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ก.พ. 62

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ดาวน์โหลดสมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

รายละเอียดกิจกรรม >>คลิก<<

1,348