ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ กับเทศบาลตำบลมหาพรามณ์

ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ เทศบาลตำบลมหาพรามณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเวลา 3 ชั่วโมง กับหลักสูตรพอดีพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมหาพรามณ์และเกษตรกร ได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงในหลายๆ รูปแบบ เริ่มด้วยการเดินชมแปลงเกษตรเมือง พื้นที่การทำเกษตรสำหรับคนที่อยากทำเกษตรแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การทำเกษตรผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เปลี่ยนลิ้นชักพลาสติกที่บ้านให้เป็นคอนโดไส้เดือนกับการลงมือปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชัก ชมพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และย้อนวันวานกันที่นิทรรศการ เกษตรถิ่นไทย และตลาดเก่าชาวเกษตร ภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ปิดท้ายความประทับใจกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

596