คำถามที่พบบ่อย


คำถาม   :  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหมายถึงอะไร ?
คำตอบ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงที่ผู้ชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส จับต้องได้  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานการจัดแสดงและผู้ชม เพื่อให้เรียนรู้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คำถาม  : ทราบหรือไม่ว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ : หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

คำถาม : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือนใช่หรือไม่ ในแต่ละครั้งมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพฟรี จริงหรือเปล่า ?
คำตอบ : ในปี 2555 นี้ เราจะจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน แต่ถ้ามีเหตุอันจำเป็นก็มีการขยับเขยื้อนบ้าง ทุกครั้งเราจะมีการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการอบรม สาธิต พูดคุยกับผู้รู้ คนทำจริงถ้ามางานนี้รับรองได้ว่าได้ความรู้กลับไปแน่นอน

คำถาม  : ทำไมในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงถึงมีของขายน้อยจัง ?
คำตอบ : เพราะตลาดนัดของเราเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ เน้นการให้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ผู้ที่อยากรู้ อยากพึ่งตนเอง และผู้รู้ที่ทำจริงใช้ประโยชน์ได้จริง

คำถาม  : WISDOM FARM คืออะไร ?
คำตอบ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงแห่งใหม่!! แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM สร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นการเข้าชมศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมและจิตใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้
 
9,533