พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร

เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

สัมผัสบรรยากาศป่ากลางวัน

แอบซุ่มดูสัตว์น้อยใหญ่ที่วนเวียนมาชุมนุมกันใต้ต้นไทร

ผจญภัยกับการเดินป่ากลางคืน

เปิดสัมผัสเพื่อรับฟังเสียงแห่งธรรมชาติ และร่วมกันบันทึกพันธสัญญาแสดงความตั้งใจในการช่วยธรรมชาติและโลกของเรา

10,949