ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นทุกเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

งานตลาดนัด วัน/เดือน/ปี
ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ วันที่ 10-13 ตุลาคม 2563
มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
ภูมิพลังแผ่นดิน Strength of the Land วันที่ 3-6 ธันวาคม 2563
เมล็ดพันธุ์ของพระราชา Seeds of the King wisdom วันที่ 9 มกราคม 2564
รักเกษตร พบสุข วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564
เกษตรน่ารู้ สู้ภัยแล้ง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564
รักษ์ทรัพยากรไทย วันที่ 2-4 เมษายน 2564
ข้าวไทย ช้วยไทย เป็นเอกราช วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564
ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564
สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2021 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564
แม่แห่งแผ่นดิน วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564
เกษตรไทย ทุกวัยทำได้ วันที่ 4-5 กันยายน 2564
18,597