ห้องประชุม

มีบริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายขนาด ตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย บรรยากาศธรรมชาติ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212

ห้องประชุม-สัมมนา จำนวนคน อัตรา/วัน อัตรา/ครึ่งวัน อัตรา/ชม. นอกเวลา หมายเหตุ
ห้องพระคุณพ่อ 50 คน 8,000 บาท 5,000 บาท 1,000 บาท  
ศาลาเพียงดิน 150 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 (ห้องประชุมศาสตร์พระราชา) 400-700 คน 25,000 บาท - -  
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3(ห้องประชุมตามรอยพ่อ) 150-288 คน 12,000 บาท - -  
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมพอเพียง) 30-50 คน 5,000 บาท - -  

ห้องพระคุณพ่อ

ศาลาเพียงดิน

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 (ห้องประชุมศาสตร์พระราชา)

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมตามรอยพ่อ)

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมพอเพียง)

7,285