ห้องประชุม

ห้องประชุม-สัมมนา จำนวนคน อัตรา/วัน อัตรา/ครึ่งวัน อัตรา/ชม. นอกเวลา หมายเหตุ
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 2 ห้องประชุมพระคุณพ่อ 1/2 50 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
ศาลาเพียงดิน 150 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องเล็ก 120 คน 8,000 บาท 5,000 บาท 1,200 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องใหญ่ 400 คน 25,000 บาท 15,000 บาท 3,500 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 8 ชั้น 2 200 คน 10,000 บาท 8,000 บาท 1,500 บาท  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ห้องประชุมพระคุณพ่อ 1/2

ศาลาเพียงดิน

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องเล็ก

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องใหญ่

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 8 ชั้น 2

3,049