ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • อื่นๆ
 • 17-May-2565
 • 17-May-2565
 • 3
 •   
 • ใบสั่งจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จำนวน 70 เล่ม
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 06-May-2565
 • 06-May-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จำนวน 70 เล่ม
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 05-May-2565
 • 05-May-2565
 • 1
 •   
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 03-May-2565
 • 03-May-2565
 • 4
 •   
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 03-May-2565
 • 03-May-2565
 • 3
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากร จำนวน 1 ราย
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 28-Apr-2565
 • 28-Apr-2565
 • 1
 •   
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากร จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 28-Apr-2565
 • 28-Apr-2565
 • 1
 •   
 • ราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 27-Apr-2565
 • 27-Apr-2565
 • 1
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคาร
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 26-Apr-2565
 • 26-Apr-2565
 • 2
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 26-Apr-2565
 • 26-Apr-2565
 • 3
 •