ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบรถนำชม 24 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 02-Dec-2565
 • 02-Dec-2565
 • 0
 •   
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกอบรถนำชม 24 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 02-Dec-2565
 • 02-Dec-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 02-Dec-2565
 • 02-Dec-2565
 • 0
 •   
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 02-Dec-2565
 • 02-Dec-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ 1 เรื่อง เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 25-Nov-2565
 • 25-Nov-2565
 • 4
 •   
 • เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ 1 เรื่อง เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 25-Nov-2565
 • 25-Nov-2565
 • 1
 •   
 • ร่าง ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 25-Nov-2565
 • 25-Nov-2565
 • 1
 •   
 • ร่าง เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 25-Nov-2565
 • 25-Nov-2565
 • 0
 •   
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 8 จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 24-Nov-2565
 • 24-Nov-2565
 • 0
 •   
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 8 จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 24-Nov-2565
 • 24-Nov-2565
 • 0
 •