ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 22-Sep-2566
 • 22-Sep-2566
 • 2
 • ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร และเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 รายการ
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 19-Sep-2566
 • 19-Sep-2566
 • 1
 • ใบสั่งจ้างทำหนังสือ POP UP พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 500 ชุด
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 15-Sep-2566
 • 15-Sep-2566
 • 1
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • อื่นๆ
 • 14-Sep-2566
 • 14-Sep-2566
 • 8
 • สัญญาจ้างก่อสร้างเส้นทาง Skywalk ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง จำนวน 1 งาน
 • สัญญาจ้าง
 • 14-Sep-2566
 • 14-Sep-2566
 • 3
 • ใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร และเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 14-Sep-2566
 • 14-Sep-2566
 • 0
 • ใบสั่งจ้างทำหุ่นไฟเบอร์กลาส รูปแก้วกาแฟดูดู้และรูปผักสลัดดูดู้ จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 13-Sep-2566
 • 13-Sep-2566
 • 2
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำหนังสือ POP UP พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 500 ชุด
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 13-Sep-2566
 • 13-Sep-2566
 • 1
 • ราคากลางงานจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 12-Sep-2566
 • 12-Sep-2566
 • 2
 • สัญญาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานจำนวน 1 งาน
 • สัญญาจ้าง
 • 12-Sep-2566
 • 12-Sep-2566
 • 0