ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 17-Jun-2567
 • 17-Jun-2567
 • 3
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 17-Jun-2567
 • 17-Jun-2567
 • 2
 • เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พกฉ. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 17-Jun-2567
 • 17-Jun-2567
 • 5
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พกฉ. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 17-Jun-2567
 • 17-Jun-2567
 • 1
 • ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 13-Jun-2567
 • 13-Jun-2567
 • 0
 • ประกาศ ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ Projection Mapping เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 13-Jun-2567
 • 13-Jun-2567
 • 2
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 11-Jun-2567
 • 11-Jun-2567
 • 7
 • เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 11-Jun-2567
 • 11-Jun-2567
 • 1
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พกฉ. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 11-Jun-2567
 • 11-Jun-2567
 • 4
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พกฉ. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 11-Jun-2567
 • 11-Jun-2567
 • 2