ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 13-May-2567
 • 13-May-2567
 • 6
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 13-May-2567
 • 13-May-2567
 • 3
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ศิริลักษณ์)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 13-May-2567
 • 13-May-2567
 • 1
 • ใบสั่งจ้างจัดอาหาร ให้กับคณะ จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 13-May-2567
 • 13-May-2567
 • 0
 • ราคากลาง งานจ้างโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 09-May-2567
 • 09-May-2567
 • 12
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหาร ให้กับคณะ จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 09-May-2567
 • 09-May-2567
 • 0
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 08-May-2567
 • 08-May-2567
 • 3
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 08-May-2567
 • 08-May-2567
 • 2
 • สัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างต่อเติมหลังคาร้านกาแฟ Wisdom king Café จำนวน 1 งาน
 • สัญญาจ้าง
 • 08-May-2567
 • 08-May-2567
 • 0
 • ราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ Projection Mapping เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 03-May-2567
 • 03-May-2567
 • 4