ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 03-May-2567
 • 03-May-2567
 • 3
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 03-May-2567
 • 03-May-2567
 • 2
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาร้านกาแฟ Wisdom king Café จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 01-May-2567
 • 01-May-2567
 • 0
 • ข้อตกลงเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) บริเวณพื้นที่ อาคารเรือนพัก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 License
 • หนังสือข้อตกลง
 • 30-Apr-2567
 • 30-Apr-2567
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) บริเวณพื้นที่ อาคารเรือนพัก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 License
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 30-Apr-2567
 • 30-Apr-2567
 • 0
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 26-Apr-2567
 • 26-Apr-2567
 • 12
 • เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 26-Apr-2567
 • 26-Apr-2567
 • 8
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสำหรับ Virtual Reality game เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 26-Apr-2567
 • 26-Apr-2567
 • 10
 • เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสำหรับ Virtual Reality game เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 26-Apr-2567
 • 26-Apr-2567
 • 7
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 10