ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • เช่าชุดเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 24-Nov-2560
 • 24-Nov-2560
 • 1
 • จ้างพิมพ์ภาพวาด จำนวน 80 ชิ้น
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 24-Nov-2560
 • 24-Nov-2560
 • 0
 • จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ และวัสดุอุปกรณ์ 33 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 24-Nov-2560
 • 24-Nov-2560
 • 0
 • สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย 2561
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 23-Nov-2560
 • 23-Nov-2560
 • 0
 • จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมในหลวงรักเรา"สืบสาน รักษา ต่อยอด"
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 15-Nov-2560
 • 15-Nov-2560
 • 0
 • จ้างออกแบบนิทรรศการผลิตและติดตั้ง จำนวย 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 15-Nov-2560
 • 15-Nov-2560
 • 0
 • จ้างเช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน 4 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 15-Nov-2560
 • 15-Nov-2560
 • 0
 • จ้างประชาสัมพันธ์การติดป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถเห่กระจายเสียง งานมหกรรม ในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 15-Nov-2560
 • 15-Nov-2560
 • 0
 • ซื้อพลาสวูด ขนาด กว้าง 1.22* ยาว 2.44 เมตร*หนา 10 มม. จำนวน 500 แผ่น
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 24-Oct-2560
 • 24-Oct-2560
 • 0
 • จ้างทำโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ชุด
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 19-Oct-2560
 • 19-Oct-2560
 • 0