ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 12-Oct-2560
 • 12-Oct-2560
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 06-Oct-2560
 • 06-Oct-2560
 • 0
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 05-Oct-2560
 • 05-Oct-2560
 • 0
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 04-Oct-2560
 • 04-Oct-2560
 • 0
 • จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 02-Oct-2560
 • 02-Oct-2560
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสเอกสาร 2561
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 02-Oct-2560
 • 02-Oct-2560
 • 0
 • ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 22-Sep-2560
 • 22-Sep-2560
 • 1
 • รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 20-Sep-2560
 • 20-Sep-2560
 • 0
 • ตกลงราคา จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 17-Sep-2560
 • 17-Sep-2560
 • 0
 • ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 12-Sep-2560
 • 12-Sep-2560
 • 0