ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Aug-2560
 • 29-Aug-2560
 • 0
 • ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Aug-2560
 • 29-Aug-2560
 • 0
 • รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 28-Aug-2560
 • 28-Aug-2560
 • 0
 • ประกาศรายชื่อโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 22-Aug-2560
 • 22-Aug-2560
 • 0
 • ตาลงราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 21-Aug-2560
 • 21-Aug-2560
 • 0
 • ตกลงราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ ขนาด 60x160 เซนติเมตร จำนวน 297 ป้าย
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 21-Aug-2560
 • 21-Aug-2560
 • 0
 • ตกลงราคา พิมพ์ภาพวาด พร้อมใส่กรอบ จำนวน 80 ชิ้น
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 21-Aug-2560
 • 21-Aug-2560
 • 0
 • ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 21-Aug-2560
 • 21-Aug-2560
 • 0
 • ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 18-Aug-2560
 • 18-Aug-2560
 • 0
 • ตกลงราคา จ้างทำราวกันตกห้องนอนรวม อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ จำนวน 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 18-Aug-2560
 • 18-Aug-2560
 • 0